IKST

Terapi og rådgivning for seksualproblemer, identitetsproblemer, ereksjonsproblemer, lystproblemer, smerter ved samleie, vestibulitt, transproblematikk.

IKST

’’There is nothing permanent except change.’’
~ Heraclitus

Click Me!
Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi

IKST er Norges største sexologiske klinikk og ble opprettet i 1989.
Vi er en privatklinikk som tilbyr sexualterapi, psykoterapi, rådgivning og medisinsk hjelp
til mennesker som strever og opplever vansker med sin seksualitet.

Vi kan tilby både individualterapi, parterapi og terapi med barn og unge. Behandlerne ved institutt for klinisk sexologi og terapi har lang erfaring i arbeid med alle former for seksuelle problemer. Den største faggruppen på IKST er psykologer hvorav flere er psykologspesialister og spesialister i klinisk sexologi. Instituttet har også to spesialister i sexologisk rådgivning og en psykiater som også er spesialist i klinisk sexologi.

Seksuelle problemer er ofte et resultat av vårt følelsesmessige forhold til oss selv og andre.

Seksualitet er fremfor alt integrert i personenes følelsesliv, identitet og selvfølelse.
Vi er opptatt av at seksualiteten vår utgjør en helt grunnleggende drivkraft i livet, og har store virkninger på vår psykiske og mellommenneskelige fungering.
Sexologi er et en tverrfaglig disiplin som trekker psykologi, medisin, sosiologi.
IKST har en stab på 13 personer som dekker alle disse områdene.
Instituttet tilbyr sexualterapi, parterapi og psykoterapi, vi tilbyr også undervisning, sakkyndig arbeid og veiledning.
Instituttets psykologspesialister tar også sakkyndighetsoppdrag, med særlig kompetanse innen overgrepsproblematikk.
Videoen er ikke laget av eller for IKST
Laget av Future Shorts