Institutt for klinisk sexologi og terapi

Bilde av Torggata 9AInstitutt for klinisk sexologi og terapi
(IKST) er Norges største sexologiske klinikk og ble opprettet i 1989. IKST er en privatklinikk som tilbyr psykoterapi, rådgivning og medisinsk hjelp til mennesker som strever  og opplever vansker med sin seksualitet. Vi kan tilby både individualterapi, parterapi og terapi med barn og unge. Behandlerne ved institutt for klinisk sexologi og terapi har lang erfaring i arbeid med alle former for seksuelle problemer. Den største faggruppen på IKST er psykologer hvorav flere er psykologspesialister og spesialister i klinisk sexologi. Instituttet har også to spesialister i sexologisk rådgivning og en psykiater som også er spesialist i klinisk sexologi. 

Seksuelle problemer er ofte et resutatat av vårt følelsemessige forhold til oss selv og andre. Seksualitet er fremfor alt integrert i personenes følelsesliv, identitet og selvfølelse.  Vi er opptatt av at seksualiteten vår utgjør en helt grunnleggende drivkraft i livet, og har store virkninger på vår psykiske og mellommenneskelige fungering.

Sexologi som fagfelt er en tverrfaglig disiplin som trekker på kunnskap fra i hovedak psykologi, medisin, sosiologi. Personer med autorisasjon som spesialist i klinisk sexologi eller sexologisk rådgivning innehar denne tverrfaglige  spesialkompetansen.  Instituttets psykologer, psykiater og rådgivere tilbyr også kurs, undervisning og veiledning til helseinstitusjoner, barnevern, familievernkontorer, studenter, politikere og beslutningstakere, ansatte ved barnehager og skoler, universiteter og høyskoler, samt kriminalomsorgen, politiet, brukerorganisasjoner, eldresentere og habiliteringstjenesten. Instituttets psykologspesialister tar også sakkyndighetsoppdrag, med særlig kompetanse innen overgrepsproblematikk. 

Bilde av hvor vi befinner oss