Publikasjoner


Her finner du materiale til undervisning for helsepersonell, barnehager og til skoler

Bøker skrevet av eller med oss på IKST

Filmer med eller av oss på IKST

Artikler med eller av oss på IKST

2015

Skrevet av Margrete Wiede Aasland

Barna og seksualiteten handler om barns seksuelle utvikling, lek og kroppslige utforskning. Forfatteren viser hvordan voksne kan møte barna når de driver med det voksne gjerne kaller doktorleker, onanerer eller spør om seksualitet. Noen viktige temaer i boka: Når starter seksualiteten? Hva er barns vanlige seksuelle utvikling og atferd? Hva skal til for at barn blir trygge på seg selv og følelsene sine, inkludert de seksuelle følelsene? Hvordan bør voksne snakke med barna om deres kroppslige utforskning og seksuelle lek? Barna og seksualiteten er skrevet for de som jobber med barn, utdanner seg til å jobbe med barn, har omsorg for barn eller selv er foreldre.

2014

Skrevet av Margrete Wiede Aasland

Hva gjør vi når vi er bekymret for barn? Hvilke instanser kan man rådføre seg med ved bekymring? Hva er hjelpeapparatets rolle? Skulle ønske noen hadde spurt meg… Mange barn og unge går med en vond hemmelighet inni seg. Voksne rundt barn med slike hemmeligheter har ofte en magefølelse på at noe er galt, det er noe med det barnet som gjør den voksne litt urolig. Tanken om seksuelle overgrep kan streife en, men dessverre, alt for ofte blir den tanken skjøvet bort like fort som den kom. Vi må ikke være redde for å spørre barn og snakke med barn om vår bekymring. Naturligvis skal vi ikke spørre bardust om noen har tatt dem i tissen. Denne boken gir deg kunnskap, som antakeligvis vil gjøre deg litt modigere og mer trygg på hvordan du kan snakke med og møte barn du er bekymret for. Boken beskriver hva som er vanlig for barn og seksualitet, signaler barn kan gi og senskader som kan oppstå i et menneskes liv etter seksuelle overgrep. Barn, unge og pårørende trenger all den støtte de kan få. De trenger modige mennesker rundt seg som tør å stille spørsmål og handle for å hjelpe barnet vekk fra seksuelle overgrep. Boken gir innsikt om et vanskelig tema enten du er i direkte berøring med problematikken eller er i en posisjon der du som ansatt har selvstendig opplysningsplikt om å si fra ved bekymring. …Si det til noen… er skrevet til studenter innen barne-, helse og sosialfaglige utdanninger og for fagfolk. Den kan leses av alle som ønsker å vite noe om seksuelle overgrep mot barn.

2013

Skrevet av Thore Langfeldt

I denne boken viser Langfeldt hvordan utviklingen av seksuell identitet blir overlatt til tilfeldighetene fordi samfunnet i all hovedsak knytter seksuell forståelse til reproduksjon, kjønnssykdommer og prevensjon. Gjennom sitt arbeid som psykolog og sexolog i over 40 år har han opplevd mennesket bak handlingen, og han viser i denne boken hvilke sosiale og psykologiske faktorer i samfunnet som medvirker til at seksualiteten blir vanskelig eller kommer på avveie.
Det er et tankekors at seksualitet fremdeles er så skambelagt at det skaper alvorlige problemer for mange mennesker. Det finnes ikke et enkelt svar på hvorfor det er slik, og forfatteren viser hvordan svaret er sammensatt av både religiøse, politiske og sosiale forhold.
Med Seksualitetens gleder og sorger håper Langfeldt å kunne medvirke til en bedre forståelse av hvordan vi utvikler våre seksuelle identiteter, slik at vi lettere kan forstå og forvalte både våre egne og andres seksuelle uttrykksformer.

2013

Skrevet av Thore Langfeldt

Love and Attraction is a collection of papers presented at the International Conference on Love and Attraction. This book is organized into 12 parts encompassing 78 chapters that cover various aspects of the subjects, including friendship, intimacy, and sexuality.
The introductory parts deal with the psychological aspects of physical attractiveness, non-verbal intimacy, attraction, and friendship. The subsequent parts examine the geographical difference in mate selection, marital relations, and romantic love. These chapters also look into the structural features of personality, behavior, and romantic love. These topics are followed by discussions of exchange theory applications to love and attraction; the social psychology of human sexuality; relationship between sexual behavior and society; and sex therapy. The final parts are devoted to other sex related topics, including sex therapy, erotica, arousal, child sexuality, and pedophilia.

This book will prove useful to psychologists, sociologists, psychiatrists, counselors, and other academic and clinical workers.

2009

Skrevet av Margrete Wiede Aasland

Mange barn er dessverre utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. Og enda verre: De fleste av dem går gjennom barndommen uten at noen gjør noe med det. Kanskje er det ingen som oppdager det, kanskje er det ingen av de som vet, som våger å si eller gjøre noe. Gjennom boka og samtalene rundt de ulike temaene ønsker vi å bidra til at barn kan få et godt og bevisst forhold til kroppen sin. Vi ønsker at de på den måten skal få hjelp til å tørre å si fra til voksne når de opplever ting som for eksempel kan være vondt, ekkelt eller rart. Boka skal også bidra til å gjøre barn og voksne bevisst på forskjellen mellom gode og vonde hemmeligheter. Vi vil at barn skal si fra til voksne om hemmeligheter som kan være «store som fjell», som en fireårig gutt sa det. Og vi vil at voksne skal tørre, ville og ta seg tid til å høre etter hva barnet forteller til oss. Boka gir den voksne økt kunnskap om å se de barna som må bli sett, og å sette i gang tiltak for barnets beste. Den skal hjelpe voksne til å tørre å si fra mer, når vi er bekymret for om barn opplever ting det ikke bør oppleve. Det kan gjelde enten de blir behandlet dårlig med ord, vold eller seksuelle overgrep, eller er vitne til foreldre som krangler eller slåss. Jeg er meg! Min meg! passer i samtaler med barn fra ca. 4 til 8 år. Boka er utviklet med midler fra Stine Sofies Stiftelse.

2005

Skrevet av Thore Langfeldt

Bokens prosjekt er å synliggjøre hvordan fundamentalistiske religioner og religionsutøvere helt siden Mesopotamia og fram til i dag har lagt premisser for menneskets frihet og utøvelse av seksuell aktivitet. Forfatterens kardinalspørsmål er hvorvidt seksualitetens plass er innenfor heteroekteskapet, dvs. reproduktiv eller allmenngyldig? Har litteraturliste og register.


2009

Laget av Thor Langfeldt

Film om unge homofile.
Se filmen

2007

Laget av Medialink

Filmen handler om seksualitet fra 9 til 16 år og kan brukes for barn og ungdom. Den forteller om kroppen, masturbasjon og seksuell tiltrekning. Filmen egner seg også til voksne som vil lære mer.
Se filmen

2005

Laget av Medialink

Filmen retter seg mot seg innvandrerungdom og bruk av kondom. Den egner seg til undervisning og henvender seg direkte til ungdom.
Se filmen.

2001

Laget av Medialink

Denne filmen handler om barns seksualitet som nyfødt og i førskolealder. Filmen egner seg for personale i barnehager, helsestasjoner og andre som arbeider med førskolebarn.
Se filmen


Smiley face Is pdedophilia a useful consept
Last ned

Smiley faceMenn som forgriper seg på unge gutter
Last ned

Smiley faceRettelse av bokutgaven til DSM-5
Last ned